Enkel administrasjon av komplekse møter

FirstAgenda Management gjør det enkelt å administrere komplekse møter og møterekker. Samle all forberedelse av alle dagsorder, registrering av fremmøtte og utgivelse av referat på én og samme plattform. 

Hør hva Management kan gjøre for dere

Fordeler med FirstAgenda Management

Innsamling av dagsordensaker

FirstAgenda Management samler automatiosk inn møtedeltakernes forslag til dagsordensaker.


Prosessoversikt

FirstAgenda Management gr deg enkel oversikt ove hele møteprosessen, og forteller hvilke oppgaver som mangler input. 


Møtestrukturer

Bruk ferdige strukturer og skjema, eller bygg dine egne.


Forbered referatet

Du kan som møteansvarlig sette opp rammene for referatet på forhånd, og dermed spare tid før det skal sendes ut. 


Integrer enkelt til Workzone, Outlook og FirstAgenda

FirstAgenda Management er fullt integrerbart med KMD Workzone EIM, Visma Case og FirstAgendas øvrige møteprodukter.


Understøtt din dagsordenpublisering

FirstAgenda Management kan blant annet kobles med FirstAgenda Publication og understøtte publiseringen av dagsordener. 


Oversikt over alle oppgaver i dagsordensprosessen

FirstAgenda Management markerer når en oppgave står og avventer oppmerksomhet. Det gjelder både ved godkjennelsesforløp, kommende deadlines og innkomne kommentarer. FirstAgenda Management gir også oversikt over møter og utvalg. Derfor vil individuelle brukere alltid ha oversikt over alle sine oppgaver i hele dagsordenprosessen.

  • Få påminnelser om oppgaver som krever behandling
  • Få den fulle oversikten
  • Få et sterkere grunnlag for rask responstid

Hør mer om FirstAgenda Management

 

CASE

 

FirstAgenda Management har gjort dagsordenproduksjonen vår langt mer effektiv. Det er intuitivt og enkelt å bruke, og det er fon flyt i prosessen fra å lage en dagsorden til å publisere referat. En dagsorden kan laget på ti sekunder, hvor det tidligere kunne ta ti minutter, fordi sakene skulle hentes fra Word. 

Jette Brøndum, Ballerup Kommune

Strukturer hjelper med gjentatte møter

Hvis dere skal holde mange møter som ligner hverandre, er det opplagt å benytte eksisterende maler og strukturer for å effektivisere prosessen. Du har også muligheten for å lage dine egne maler, hvis kravene for nettopp deres dagsorden ikke oppfylles i de malene og strukturene som allerede eksisterer.

  • Bruk testede møtemaler
  • Bygg personlige maler og strukturer

Forbered referatet

Som møteansvarlig kan du forberede referatet før møtet. Påfør blant annet fremmøte, dato, dagsorden og diskusjonspunkter i god tid før, og spar tid ved utgivelse.

  • Forbered referater av dagsordener på forhånd
  • Skap rask tilgang til referatene etter møtet

Understøtt møteavviklingen og publiseringen 

FirstAgenda Management er et selvstendig produkt i en samlet møtepakke, som gir deg full kontroll over alle prosessene i møterekken. 

Planlegg og strukturer hele møterekker i FirstAgenda Management, avhold og etterbehandle med FirstAgenda Live, og utgi referatene med FirstAgenda Publication. Skap gjennomsiktige og effektive møter med systemer systemer som snakker sammen gjennom hele prosessen. 

Har dere allerede møteverktøy dere liker å bruke, kan FirstAgenda Management med stor sannsynlighet arbeide sammen med dem, og medvirke til en enda mer smidig forberedelse og avholdelse av møter. 


Integrer med dine andre verktøy

Integrasjonen mellom Agenda Management, Workzone EIM, Visma Case og FirstAgendas øvrige produkter sikrer at du i alle ledd har kontroll over alt fra kalenderbooking, utarbeidelse av møtemateriale og complianceunderstøttende prosesser til en brukervennlig og sikker forberedelse for møtedeltakerne. Arbeidsgangene er direkte og effektive, så det ikke ligger viktige dokumenter på usikre servere og PCer, men at det derimot er styr på innholdes plassering og hvem som har tilgang - alt sammen samtidiog med at fleksibiliteten opprettholdes. 


Sikkerhet i fokus

Hos Visma FirstAgenda lever vi opp til IT-sikkerhet og datahåndtering, og sikrer at dine opplysninger ikke blir misbrukt av en tredjepart. 

Les om sikkerhetstiltak for FirstAgenda Management

Få en presentasjon av FirstAgenda Management. Ta kontakt med Aleksander

Aleksander Pedersen
Head of Sales & Partnerships
+45 24 48 47 89
alp@firstagenda.com

keyboard_arrow_up