Effektiv gjennomføring av politiske møter

FirstAgenda Live gjør politiske møter enkle og strømlinjede å holde. Håndter siste øyeblikks endringer og forfall, og kommuniser direkte til politikerne i salen eller online.

Hør hva Live kan gjøre for dere

Fordeler med FirstAgenda Live

Ingen feil med digital votering


Autogenerert referat


Oversikt over
talerlisten


Presentasjon på storskjerm


Fremmøte- og 
forfallshåndtering


Digital votering

Politikerne kan stemme direkte for eller imot forslag via sine tablets. Resultatene blir talt opp umiddelbart og vist på storskjerm. Dermed vil voteringen flyte godt, hvilket eliminerer feil i opptellinger.  

Inneholder bl.a.: 

 • Digitalt voteringsmodul til iPad, tablet og nettleser
 • Resultatene vises på storskjerm
 • API-integrasjon til sak- og arkivsystem

Automatiske referater

Voteringer, resultater, kommentarer, forslag, talerliste, fremmøte mm. genereres automatisk etter møtet - dermed sparer du tid på referatskriving og unngår feil. 

Inneholder bl.a.: 

 • Automatisk opprettelse av referat etter møter
 • Referatet kan sendes direkte til interessenter
 • Du velger innholdet i referatet

Enkel administrasjon av talerlisten

Politikerne kan før møtet be om å få ordet og stille spørsmål. Samtidig får man en god oversikt over hver enkelt møtedeltakers taletid. Visuell talerliste og mulighet for å tegne seg til replikk under møtet. 

Inneholder bl.a.: 

 • Mulighet for å endre talerlisten under møtet

Presentasjon på storskjerm

Voteringsresultater, dagsorden, talerlister og innkomne spørsmål vises på storskjerm, slik at alle kan følge med. Dermed fjernes opptellingsprosessen, samt forvirring rundt dagsorden og spørsmål. 

Inneholder bl.a.: 

 • Enkel presentasjon av viktig informasjon på storskjerm 

Fremmøteregistrering og forfallshåntering

Møtedeltakerne kan via FirstAgenda Live framelde seg et møte i kalenderen. Ved forfall kan en vararepresentant legges til stemmemuligheten og få tilgang til alle nødvendige informasjoner i FirstAgenda Live. 

Inneholder bl.a.: 

 • Møtedeltakerne kan melde forfall før og under møtet
 • Enkel håndtering av vararepresentanter
 • Forfall påføres automatisk referatet


Full kontroll over prosessene: før, under og etter et møte

FirstAgenda Live er et selvstendig produkt i en samlet møtepakke som gir full kontroll og oversikt over alle prosessene omkring et politisk møte. Strukturer årets møter i FirstAgenda Management, forbered møter i FirstAgenda Prepare, avhold og etterbehandle effektivt med FirstAgenda Live og utgi referatet med FirstAgenda Publication. Opplev følelsen av effektive møter med systemer som arbeider sammen under hele prosessen.

Enkel integrasjon til sak- og arkivsystemer og FirstAgenda

Sikkerhet i fokus

Hos Visma FirstAgenda lever vi opp til IT-sikkerhet og datahåndtering, og sikrer at dine opplysninger ikke blir misbrukt av en tredjepart. 

Les om sikkerhetstiltak for FirstAgenda Live

Få en presentasjon av FirstAgenda Live. Ta kontakt med Aleksander

Aleksander Pedersen
Head of Sales & Partnerships
+45 24 48 47 89
alp@firstagenda.com

keyboard_arrow_up