Effektivt håll av politiska möten

FirstAgenda Live gör politiska möten enkla och strömlinjeformade att hålla. Hantera sista minuten ändringar och avbokningar och kommunicera direkt till politikerna i hallen eller online.

Hör vad Live kan göra för er

Fördela vid FirstAgenda Live

Nollfel vid digital votering


Auto genererade
protokoll


Oversikt över
talarlistan


Presentation på storbildsskärm


Närvaro och
avbokningshantering


Digital votering 

Politiker kan votera direkt för eller emot förslag via en surfplatta. Resultatet räknas omedelbart och visas på storabildsskärmen. Således kommer voteringen att fungera smidigt, vilket eliminerar fel i räkningen.

Innehåller bl.a.

 • Digital voteringsmodul för iPad, surfplatta och webbläsare
 • Resultatet visas på storbildsskärmen
 • API-integration för ÄHS

Automatisk protokoll

Voteringar, resultat, kommentarer, förslag, talarlista, närvaro med mer genereras automatisk efter mötet - därmed sparar du tid på att skriva protokoll och undviker misstag.

Innehåller bl.a.: 

 • Automatisk skapelse av protokoll efter mötet
 • Protokollet kan skickas direkt till intressenter
 • Du välja innehållet i protokollet 

Enkel administration av talarlistan

Innan mötet kan politiker ställa frågor och ställa frågor. Samtidigt får du en bra översikt över den enskilda mötesdeltagarens talartid. Lista över visuella talare under mötet

Politikerne kan inden mødet anmode om at tale og stille spørgsmål. Samtidig får man et godt overblik over den enkelte mødedeltagers taletid. Visuel talerliste under mødet

Innehåller bl.a.: 

 • Möjligheten att ändra talarlistan under mötet 

Presentation på storbildsskärm

Voteringsresultat, dagordning, talarlista och inkommande frågor visas på storbildsskärmen så att alla kan följa med. Detta tar bort räkningsprocessen samt förvirring kring dagordningen och frågor.

 

Innehåller bl.a.: 

 • Enkel presentation av viktig information på storbildsskärm

Närvaroregistrering och avbokningshantering

Mötesdeltagare kan avboka möten framåt i kalendern via FirstAgenda Live. Vid avbokning av möten kan en suppleant tilldelas röstningsalternativet och få tillgång till all information via FirstAgenda Live.

Innehåller bl.a.: 

 • Mötesdeltagare kan avboka före och under möten
 • Enkel hantering av suppleant
 • Avbokning tillämpas automatiskt på protokollet


CASE

 

Funktionen med at have overblik over taletiden er et godt hjælpemiddel for mødelederen, hvilket også gør sig gældende for den digitale votering. Men jeg må sige det mest overraskende for mig som udvalgssekretær simpelthen er at forslagene bare ligger klar. Det fungerer så godt.

Mari Bergersen, Sektionschef, Lillestrøm Kommune

CASE

 

De forskellige funktioner var meget tiltalende, herunder ikke mindst talerrækken, der lignede den, vi var vant til fra byrådssalen, og den digitale afstemning, der holder styr på de forskellige medlemmer.

Tina Boldt, Sekretariatsmedarbejder, Gladsaxe Kommune

Full kontroll över processerna: Före, under och efter mötet

FirstAgenda Live är en fristående produkt i mötespaketet, som ger full kontroll och översikt över alla processer kring politiska möten. Strukturera årets möten i FirstAgenda Management, förbered möten i FirstAgenda Prepare, håll och slutför effektivt med FirstAgenda Live och publicera protokollet med FirstAgenda Publication. Upplev känslan av effektiva möten med system som arbetar tillsammans under hela processen.

Enkel integration till ÄHS och FirstAgenda

Säkerhet i fokus

På Visma FirstAgenda lever vi upp till IT-säkerhet och datahantering och ser till att dina personuppgifter inte missbrukas av tredje part.

Läs om säkerhetsåtgärder for FirstAgenda Live

Få en presentation av FirstAgenda Live. Ta tag i Aleksander

Aleksander Pedersen
Head of Sales & Partnerships
+45 24 48 47 89
alp@firstagenda.com

keyboard_arrow_up