Möt människorna bakom FirstAgenda-mötespaketet

På Visma FirstAgenda älskar vi möten - det vill säga att effektivisera dem och göra mötesprocesserna så enkla som möjligt. Ta kontakt till en av oss för att höra mer om vår okuvliga lust att optimera möten.

Anställda

Management

Kasper Lyhr

Kasper Lyhr

CEO

mailkly@firstagenda.com

Claus Martin Nielsen

Claus Martin Nielsen

Head of Finance

smartphone+45 21 64 76 99

mailcmn@firstagenda.com

Thea Boje Windfeldt

Thea Boje Windfeldt

Head of People, Org. & Culture

smartphone+45 51 23 03 26

mailtbw@firstagenda.com

Commercial

Caspar Dommerby

Caspar Dommerby

Head of Commerciel

smartphone+45 31 14 69 61

mailcdo@firstagenda.com

Aleksander Pedersen

Aleksander Pedersen

Head of Sales & Partnerships

smartphone+45 24 48 47 89

mailalp@firstagenda.com

Emilie Marie Nielsen

Emilie Marie Nielsen

Senior Manager, Customer Resources

smartphone+45 61 66 70 26

mailemn@firstagenda.com

Emma Dengsøe

Emma Dengsøe

Student Associate, Customer Resources

smartphone+45 20 20 81 53

mailemd@firstagenda.com

Kasper Sørensen Dysager

Kasper Sørensen Dysager

Customer Success Manager - Danska stat och styrelser

smartphone+45 24 84 08 72

mailksd@firstagenda.com

Vickie Jo Ringgaard

Vickie Jo Ringgaard

Costumer Success Manager - Danska Kommuner och regioner

smartphone+45 20 22 15 85

mailvjr@firstagenda.com

Anne Lærke Larsen

Anne Lærke Larsen

Customer Success Manager - Sverige

smartphone+45 30 68 34 37

mailall@firstagenda.com

Maria Brandt Bertelsen

Maria Brandt Bertelsen

Customer Success Manager - Norge

smartphone+45 31 42 18 42

mailmbb@firstagenda.com

Tech

Bo Hansen

Bo Hansen

Head of Tech

smartphone+45 86 75 45 50

mailboh@firstagenda.com

Charlotte Rahbek

Charlotte Rahbek

Head of Product

smartphone+45 31 68 30 34

mailcmr@firstagenda.com

Hanne Pindstrup

Hanne Pindstrup

Product Manager

mailhpp@firstagenda.com

Morten Nørager

Morten Nørager

Design & UX Manager

mailmon@firstagenda.com

Ahmad Sabah

Ahmad Sabah

Developer

mailasa@firstagenda.com

Casper Winther Hansen

Casper Winther Hansen

Developer

mailcwh@firstagenda.com

Halfdan Vanderbruggen Bjerre

Halfdan Vanderbruggen Bjerre

Developer

mailhvb@firstagenda.com

Ivan Parfenchuk

Ivan Parfenchuk

Developer

mailivp@firstagenda.com

Jesper Mikkelsen Post

Jesper Mikkelsen Post

Developer

mailjmp@firstagenda.com

Jon Odgård

Jon Odgård

Developer

mailjod@firstagenda.com

Leif Romme Thomsen

Leif Romme Thomsen

Developer

maillet@firstagenda.com

Martin Kirkeby

Martin Kirkeby

Developer

mailmki@firstagenda.com

Søren Lauridsen

Søren Lauridsen

Developer

mailsjl@firstagenda.com

Tobias Kammersgaard

Tobias Kammersgaard

Developer

mailtak@firstagenda.com

Bente Mierzwiak

Bente Mierzwiak

Technical Support Assistant

smartphone+45 70 25 92 58

mailbem@firstagenda.com

Kennet Strand

Kennet Strand

Techinal Support Manager

smartphone+45 70 25 92 58

mailkes@firstagenda.com

Mathias Bøgehøj Sørensen

Mathias Bøgehøj Sørensen

Technical Support Engineer

smartphone+45 70 25 92 58

mailmbs@firstagenda.com

Du är alltid välkommen att kontakta en av oss direkte. Eller vi kan kontakta dig?

Skriv och vi kontakta dig

keyboard_arrow_up