Nyheder - FirstAgenda
Management

FirstAgenda Management - Version 2022.2

11.07.2022

Ny version med både vigtige ændringer og ny funktionaliteter

Der er lavet følgende ændringer til Management, som er vigtig for dig og dine brugere:

Ændringer i FirstAgenda Management

 • VIGTIGT: Login URL er ændret:
  Har du som bruger af Management lavet et bogmærke i sin browser, skal dette bogmærke laves om. Hvis du tidligere har bogmærket url’en ”am.eksempel.dk/account/logon” (eller andet), skal man fremadrettet bogmærke url’en ”am.eksempel.dk”.
  Du skal med andre ord slette ” /account/logon” fra det tidligere bogmærke.
   
 • Fundamentale ændringer ”under the hood”
  - .NET4.8 opgraderet til .NET 6.0 (omskrevet store dele af koden).
  - Omskrevet OpenID connect til .NET 6.0
  - Ændret token setuppet, for at kunne arbejde sammen med WorkPoint, hvilket også ændrede SBSYS login.
  - WorkPoint, Visma Case integrationer, som har forårsaget ændringer i de eksisterende ESDH integrationer, samt et hav af smårettelser.
   
 • Menuen Konfigurer
  Menuen Konfigurer er nu udelukkende tilgængelig for Administratorer og Udvalgsadministratorer.
   
 • Indført spinner ifm. flytning af dagsorden til andet møde
  Når du flytter en dagsorden til et andet møde og trykker på "vælg møde" i den fremkomne visning, så kan der forekomme lang ventetid inden at de fremtidige møder vises. Der er derfor indført en spinner, så det er tydeligt for dig, at de fremtidige møder er ved at blive indlæst.
   
 • ”Logning” under Generelle indstillinger
  Alle indstillinger vedr. logning er nu samlet under et "Logning" punkt under Generelle indstillinger. Dermed er det blevet nemmere at få overblik over indstillingerne. ”Download Log” knappen, som kan bruges i forbindelse med support, er flyttet til samme punkt.

 

Ny funktionalitet

 • Publiceringsstatus til SBSYS integration
  Ved publicering til SBSYS vil publiceringsstatus fremadrettet informere om, hvorvidt både mødet og de individuelle punkter på dagsordenen har en sagstilknytning. Hvis mindst ét af punkterne ikke har en sagstilknytning eller mødet ikke har en sagstilknytning, så vil der fremkomme en besked herom og brugeren kan vælge enten at annullere publiceringen eller fortsætte publiceringen.
   
 • Manuel udsendelse af mødeindkaldelse
  Det er nu muligt at konfigurere Exchange integrationen således, at mødeindkaldelser og efterfølgende opdateringer skal sendes ud manuelt. Som standard er automatisk udsendelse af mødeindkaldelser slået til, hvilket betyder, at intet har ændret sig for dig som eksisterende kunde. 
   
 • På afhold-fanen er listen over punktets mødedeltagere som standard foldet ind
  Er der mange mødedeltagere på et punkt, giver det i visse tilfælde udfordringer, når du trykker på knappen ”Gem, næste” idet du da sendes til bunden af listen over mødemedlemmer på punktet. Denne udfordring er nu løst ved, at listen over punktets mødedeltagere som standard er foldet ind. 
   
 • Skift adgangskode for lokale brugere
  Det er nu muligt for lokale brugere, der er logget på FirstAgenda Management, at skifte password i vinduet ”Rediger brugerprofil”.
   
 • Offentlig beslutning på lukket punkt
  Det er nu muligt at oprette et felt indeholdende en offentlig beslutning og tilknytte feltet til en eller flere punktskabeloner. Der medfølger en vejledning til, hvordan dette felt oprettes. Se vejledning

Fejlrettelser

 • Visning af brugere i en brugergruppe:
  Når du åbnede en brugergruppe for at se medlemmer i gruppen, kunne du opleve at listen af brugere var tom. Fejlen er rettet og der er endvidere indført en spinner, så det er tydeligt for brugeren, at listen loades.
   
 • Publicering af dagsorden
  Selvom samtlige punkter på et møde havde tilstanden "Godkendt", fik du den gule fejlmeddelelse om, at "Ikke alle punkter på mødet er godkendt...". Dette er nu rettet, så fejlmeddelelsen udelukkende fremkommer, når der reelt er ikke-godkendte punkter på den tilhørende dagsorden.
   
 • Flyt punkt til fremtidigt møde
  Mødet som du flytter punktet fra, fremgik fejlagtigt på listen over fremtidige møder. Denne fejl er nu rettet. Endvidere fremgår Uplanlagte møder ikke længere i listen over fremtidige møder.

OBS. Ændringerne slår ikke automatisk igennem for On Premise kunder, så tag derfor fat i vores support, hvis I ønsker at blive opgraderet til seneste version.

Tilbage

Tilmelding

Få de nyeste opdateringer fra FirstAgenda Management på mail


Andre opdateringer


FirstAgenda Prepare

FirstAgenda Live

FirstAgenda Publication

LetDialog


Tilbage til nyhedsoversigten

Få nyt fra FirstAgenda direkte i mailboksen.

Tilmeld nyhedsbrev

keyboard_arrow_up