Nyheder - FirstAgenda
Management

FirstAgenda Management - Version 2022.1

20.01.2022

Integration til Visma Case og en masse andre nye funktionaliteter i Management

Visma Case integration

Vi er glade for at kunne præsentere endnu en integration mellem et ESDH og FirstAgenda Management. Nu er det nemlig muligt at integrere til Visma Case fra FA Management.
Her i første version af integrationen kan du:

  • Oprette en mødesag i Case ved oprettelse af møde i FA Management.
  • Fremsøge og tilknytte en eksisterende sag i Case ved oprettelse af møde i  Management.
  • Fremsøge og tilknytte en sag i Case til et eksisterende møde i Management
  • Fremsøge og tilknytte bilag, der findes på en eksisterende sag i Case
  • Journalisere referat og bilag på mødesagen i Case. Mødetitlen opdateres ved journalisering.
  • Journalisere referat og bilag på fagsager i Case

Ny funktionalitet i Management

Udover integrationen til Visma Case, så har vi også lavet en masse ny funktionalitet.

Generel søgning

I søgeresultatet er der indført information om hvilket møde, punkterne ligger på. Der er indført en ny kolonne ”Mødedato” og kolonnen ”Komité” er ændret til ”Udvalg”.

Oversigt over "Afsluttede møder"

Der er jævnligt behov for at kunne få et overblik over, om der er afsluttede møder, som ikke er blevet journaliseret til ESDH systemet. Dette kunne man kun få, ved for hvert eneste møde at gå ind under fanen Udgiv og dernæst åbne Publiceringshistorikken.
Dette var en langsommelig proces. Men vi har nu lavet det sådan, at der er på oversigten ”Afsluttede møder” er angivet ud for hvert afsluttet møde, hvorvidt mødet er journaliseret til ESDH samt seneste journaliseringsdato.

Fanen Indstillinger er omdøbt til Sagsbehandling

Når du står på et punkt, er fanen Indstillinger omdøbt til Sagsbehandling

Låsning af bilag på et punkt

Når et punkt er klarmeldt eller godkendt, er det ikke længere muligt for sagsbehandlere at tilføje/fjerne/redigere tilknyttede bilag. Det er udelukkende dagsordensamleren, der kan tilføje/fjerne/redigere bilag på et klarmeldt punkt.

Visning af brugergruppedeltagere på fanen Adgang (på et punkt)

Du kan tildele en specifik bruger eller en brugergruppe adgang til et punkt. Men når du vil give en ny bruger eller brugergruppe adgang til et punkt, kan det være svært at huske, hvem der er medlem i en bestemt brugergruppe. Vi har nu tilføjet en mulighed for at få vist navnene på de første 15 medlemmer i en brugergruppe direkte i fanen Adgang.

Meddelelse når punkt flyttes til afsluttet møde

Fra et møde er afholdt til mødet afsluttes kan der gå en rum tid. Hvis et punkt på det afholdte møde har en mødeplan tilknyttet og ét af disse møder afsluttes, inden det afholdte møde afsluttes, så kan du komme i den situation, at et punkt flyttes til et afsluttet møde. Det er bøvlet at rydde op i.

Der er nu indført en meddelelse i dette tilfælde, så du får at vide, at du er ved at flytte et punkt til et allerede afsluttet møde. Enten kan du annullere afslutningen af mødet eller du kan acceptere situationen og afsluttet mødet.

Indførsel af standardtekster på Udform fanen

Under fanen Afhold kan du hverken se hele sagsfremstillingen eller hele indstillingen. Det kan være en udfordring for dagsordensamleren, når der skal skrives referat i  Management.
Der er nu indført mulighed for, at dagsordensamlere kan indføre standardtekster på referatfelter under fanen Udform. Dette er muligt, når punktet har status Klar eller Godkendt.

Opdatering af sagstitel ved journalisering til ESDH

Når du journaliserer til ESDH opdateres mødesagens titel med mødedato og mødested.

  • KMD WorkZone og Visma Case: Her opdateres mødesagens titel med mødedato og mødested
  • SBSYS: Her opdateres mødesagens titel udelukkende med mødedato

Særligt for SBSYS:

Under fanen Sagsbehandling på et punkt er der indført et nyt felt ”Ansættelsessted”, hvori ansættelsesstedet for sagsbehandleren er angivet. Det er ren visning og der er intet funktionalitet bag.

Konfigurering af udvalg

På udvalget har de to afsnit ”Medlemmer i udvalget” og ”Brugere” fået ensrettet det grafiske udtryk og knappen ”Slet” er omdøbt til ”Fjern”, da et medlem ikke slettes men fjernes blot fra udvalget.

Tilknyttede bilag fra WorkZone

Når du har knyttet et bilag fra WorkZone til et punkt i Management og punktet har status ikke-klar, så har du blot oprettet et link til bilaget i WorkZone. Dette link er hidtil blevet synliggjort ved teksten ”LINK”.
Teksten ”LINK” har imidlertid skabt forvirring, fordi du ikke kan trykke på "LINK" og derved komme hen på dokumentet. Teksten ”LINK” er derfor omdøbt til ”ESDH” for at informere brugerne om, at dokumentet ligger i ESDH.
Idet punktet klarmeldes, tager du en kopi af det tilknyttede bilag fra WorkZone og lægger direkte i FirstAgenda Management. Endvidere fjernes teksten ”ESDH”.

 

OBS. Ændringerne slår ikke automatisk igennem for On Premise kunder, så tag derfor fat i vores support, hvis I ønsker at blive opgraderet til seneste version.

Tilbage

Tilmelding

Få de nyeste opdateringer fra FirstAgenda Management på mail


Andre opdateringer


FirstAgenda Prepare

FirstAgenda Live

FirstAgenda Publication

LetDialog


Tilbage til nyhedsoversigten

Få nyt fra FirstAgenda direkte i mailboksen.

Tilmeld nyhedsbrev

keyboard_arrow_up