Oslo kommune

Kommunens primære møteløsning

En rekke kommuner og fylkeskommuner i Norge har også tatt i bruk FirstAgenda Prepare og ser store fordeler med en digital møteløsning. 

Med mer enn 600.000 innbyggere er Oslo kommune også en av Norges største arbeidsgivere. Det tilsvarer en god del møteaktivitet, og Oslo kommune har siden 2013 brukt Prepare til forberedelse og avholdelse av møter i politiske utvalg og komiteer, til interne ledermøter og avdelingsmøter.

Møteløsningen integrerer med alle kjente sak- og arkivsystemer og forenkler omkostningene rundt produksjon, trykking og fordeling av møtemateriale. 

Den største fordelen ved FirstAgenda Prepare, er at man alltid har alle møtedokumenter lett tilgjengelig. Man slipper å ta med seg store papirbunker til møter. Vi har effektivisert arbeidsflyten i sekretariatet og sparer både tood på å distribuere og publisere møtedokumenter. 

- Inger Kvannes, Komitésekretær

Vil du vite mer? Da kan Vickie hjelpe deg


Vickie Jo Ringgaard
Customer Success Manager
+45 20 22 15 85

Skriv til Vickie

keyboard_arrow_up