Husleietvistutvalget


Et løft for organisasjonen og en vei for å bli mer digital

Husleietvistutvalget satte seg nylig et mål om å bli mer digitale, og det resulterte i at organisasjonen begynte å benytte FirstAgenda Prepare til sine møter. Både administrasjonen og brukerne opplever at Prepare har bidratt til å effektivisere og tydeliggjøre møtedokumenter til møtene, som ofte består av lange saksfremlegg og flere vedlegg. 

"Vi i Husleietvistutvalget har ganske andre prosesser enn kommuner og fylkeskommuner, men Prepare har fungert veldig bra for å forberede møtedeltakere til møter med mye dokumentasjon. Vi fikk også raskt på plass tilpasninger i løsningen sammen med FirstAgenda,"

- Astrid Eggen Nygård, Tvisteløser i Husleietvistutvalget. 

Vi opplever Prepare som et stort løft til organisasjonen, og vår vei for å bli mer digitale. 

- Astrid Eggen Nygård, Tvisteløser i Husleietvistutvalget. 

Husleietvistutvalget har også erfart at deltakerne til møtene er fornøyde. Administratoren i organisasjonen får tilbakemelding at brukerne syns verktøyet er både effektivt og enkelt å bruke, også de som ikke er vant til å jobbe heldigitalt. Mulighet for å markere, ta notater og bokmerker har særlig vært flittig brukt og høstet gode tilbakemeldinger hos deltakerne. 

"Vi opplever Prepare som et stort løft til organisasjonen, og vår vei for å bli mer digitale,"

Astrid Eggen Nygård er også godt fornøyd med implementeringen av Prepare.

"Vi implementerte to nye systemer ganske parallelt, og disse digitale systemene skulle også snakke sammen. Når Prepare var først ute med presentasjon av løsningen, fikk vi etterfølgende god oppfølging når alt var på plass. Selv om mye da var nytt på samme tid, fungerte alt svært godt sammen. "

Om Husleietvistutvalget
Husleietvistutvalget (HTU) er et statlig tvisteløsningsorgan underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Utvalget har spesialkompetanse på husleierett og behandler tvistesaker mellom utleiere og leietakere, og dekker hele Norge. 

Vi utvikler digitale løsninger som gjør livet enklere.

Skal vi hjelpe deg?

keyboard_arrow_up