Rogaland Fylkeskommune

Oversiktlige verktøyer - enkelt å bruke

Rogaland fylkeskommune var en av de første brukere av FirstAgenda Prepare, og har nå benyttet verktøyet aktivt i en årrekke. Utvalgssekretær Vera-Britt Sommer var også ansatt i politisk sekretariat den gangen alle møtepapirer ble printet ut på papir:

«Vi har nå benyttet Prepare i mange år, og det har fungert veldig bra. Verktøyet er så intuitivt at det også var enkelt å få politikerne med i overgangen fra papir til digitalt»

Nå har fylkeskommunen også tatt i bruk FirstAgenda Live, hvilket også har blitt godt tatt imot, både av politikerne og av administrasjonen øvrig.

«Live krevde litt øvelse i oppstarten, men vi opplever å få god støtte av FirstAgenda når vi har spørsmål. Under selve møtet har det krevd litt tilvenning for oss i sekretariatet i starten, men når vi er skikkelig satt inn i det, vet vi det lønner seg i lengden.»

«Protokollen er også veldig enkel å ordne etterfølgende. Dessuten har politikerne nok engang fått et oversiktlig verktøy som er enkelt i bruk,» sier Sommer.

Rogaland fylkeskommunen viser særlig til at storskjermvisningen, talerlisten og taletiden har gitt bedre oversikt og flyt i møtet for alle parter.

Protokollen er også veldig enkel å ordne etterfølgende. Dessuten har politikerne nok engang fått et oversiktlig verktøy som er enkelt i bruk.

 Vera-Britt Sommer, utvalgssekretær

Om Rogaland Fylkeskommune 

Rogaland er Norges fjerde største fylke i innbyggertall, med i underkant av en halv million innbyggere og fylket består av 23 kommuner. Rogaland fylkeskommune leverer tjenester innen opplæring, tannhelse, samferdsel, kultur, planlegging og næringsutvikling.

Vil du vite mer om det digitale demokratiet? Da vil Aleksander hjelpe deg!


Aleksander Pedersen
Head of Sales & Partnerships
+45 24 48 47 89

Skriv til Aleksander

keyboard_arrow_up