Databeskyttelse

Visma FirstAgenda lever op til gældende lovgivning om databeskyttelse.

Hos Visma FirstAgenda tager vi IT- og datasikkerhed meget alvorligt. På denne side kan du læse mere om hvordan vi lever op til IT-sikkerhed og datahåndtering og sikrer, at dine oplysninger ikke bliver misbrugt af tredjepart.

GDPR-compliance

Hos Visma FirstAgenda indhenter vi årligt en ISAE3000 erklæring.

Erklæringen udarbejdes af en uafhængig tredjepart vedrørende Visma FirstAgendas overholdelse af databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret samt indholdet af databehandleraftalen.

Download ISAE3402 erklæring juni 2020/2021

Download ISAE3000 erklæring juni 2021/2022

Download ISAE3000 erklæring 2022/2023

Databehandleraftale

I ethvert kundeforhold behandler vi personoplysninger på vegne af vores kunder. I denne relation er vores kunder dataansvarlige, og vi er databehandler.

Det medfører, at både vi og vores kunder er forpligtet til at indgå en databehandleraftale, der indholdsmæssigt skal opfylde kravene i GDPR.

Visma FirstAgenda bruger Datatilsynets standardkontraktsbestemmelser som databehandleraftale. Det giver den fordel, at vi opfylder vores fælles forpligtelse til at indgå en gyldig databehandleraftale.

 

Du kan tilgå vores databehandleraftaler for On premise løsning her

OBS: Du underskriver ikke automatisk databehandleraftalen, når du tilgår den. 
 

Læs mere om vores brug af underdatabehandlere på On premise løsning


 

Sikkerheds­foranstaltninger

Behandling af data er en integreret del af FirstAgenda Management (*SaaS), som vi stiller til rådighed for vores kunder. Derfor er vores kunders tiltro og tillid til, at vi kan levere vores service på sikker og fortrolig vis også af helt afgørende betydning for vores forretningsgrundlag. Vi tager derfor sikkerhed meget alvorligt og har et kontinuerligt fokus herpå.


Leverandører

Brug af anerkendte leverandører, der er certificeret til hosting af platform inden for leverandørens EU/EØS-dataregioner. 

Kryptering

Fuld TLS- og HTTPS-kryptering af data i transit. 

Backup og anti-malware

Daglig backup og opdateret anti-malware og virus på systemer og enheder.

Netværk

Segmenteret og krypteret netværk samt tilkobling til Security Operation Center (SOC) via hostingleverandør. 

Brug af Multi Factor Authentication-login

Mulighed for Multi Factor Authentication-login til platformen.

Løbende tjek af platform

Løbende tjek af platform og systemer i forhold til OWASP top 10 sårbarheder, herunder lejlighedsvis brug af “ethical hacker”. 

Fysisk sikring af lokaliteter

Fysisk sikring af lokaliteter med individuelle adgangsnøglebrikker og koder samt overvågning af faciliteter. 

Logning

Logning af adgang og handlinger i platformen og systemer.

Procedurer

Procedurer for tilgang til produktionsmiljø og adgang til kundedata. 

Baggrundstjek

Baggrundstjek af medarbejdere.  

Hardware

Genbrug af hardware sker udelukkende ved gendannelse af fabriksindstilling, og destruktion af hardware sker i henhold til markedsstandard herfor, så gendannelse af data er ikke mulig. 

Vi udvikler digitale løsninger der gør
livet lettere.

Skal vi hjælpe dig?

keyboard_arrow_up